Inovativní strojová technika v modulové konstrukci

Na cíl orientovanou prací na vývoji, spojenou s dlouhodobými zkušenostmi ve strojírenství, vznikla pod vedením konstruktéra Fritze Schmidta u fy. Schmidt nová generace strojů, která se liší od konkurence na trhu a přináší značné výhody pro zákazníky, ať již se jedná o velký podnik nebo o malou firmu. Strojová technika v modulové konstrukci může být umístěna jak v halách na stávajících platformách nebo základech, tak i venku (mobilní).

Inovativní stavebnicový systém – Minimalizace mnohočetných dílů – Nižší náklady na náhradní díly a skladování – Zamezení znečištění horních vodicích částí.

Uzavřená konstrukce strojů – Značné snížení emisí hluku a prachu

 • Zvýšená bezpečnost při práci uzavřenou konstrukcí a ergonomickou výměnou nástrojů

Minimalizace mnohočetných dílů na základě stavebnicového systému, čímž jsou náklady a skladové hospodářství udržovány na minimu

 • Modulová konstrukce zkracuje doby montáže

Vodicí části strojů jsou umístěny nahoře, mechanické díly a řízení jsou odděleny od stroje, čímž dochází k malému znečištění.

Podle druhu stroje je možné k nástrojovému suportu přistupovat zvenku, nebo lze za účelem výměny nástroje ke stroji bez překážky přistupovat na úrovni podstavce.

Uvedení do provozu a zkušební provoz se zaškolením obsluhy a následná přejímka.

 • Jednoduché a rychlé naložení rámových modulů, resp. kontejnerových modulů.
 • Jednoduchá a krytá přeprava rámcových modulů, resp. kontejnerových modulů.
 • Jednodušší celně technický postup.
 • Jednoduchá a rychlá montáž na staveništi během nejkratší doby

Jednoduchá a rychlá fáze rozběhu až do stabilního výrobního provozu během nejkratší doby, s již zaškoleným personálem obsluhy a po již úspěšném zkušebním provozu.

Rychlejší technická podpora pomocí dálkového systému údržby

Další výhody:

 • Pohony jsou uloženy v olejové lázni, bez řetězů a kardanových hřídelí.
 • Inovativní strojová technika v rámové konstrukci.
 • Předmontáž zařízení ve výrobním závodu.
 • Předmontáž kabelů ve výrobním závodu.
 • Předem testovaná hydraulická a elektrická zařízení ve výrobním závodu.
 • Nízká spotřeba proudu.
 • Částečně přímé pohony.
 • Menší počet motorů.
 • Možnost leasingu, protože moduly je možné odvézt.
 • Elektrické motory používané při extrémně nízkých teplotách mají elektrický ohřev.
 • Umístění na špatném nebo pohyblivém podkladu.
 • Minimalizované přepravní náklady.Minimalizované doby montáže.
 • Nejsou potřeba žádné základové patky.
 • Zabudování do tuhých rámů, na přání s jeřábovou dráhou pro výměnu nástrojů a opravy po celé délce.
 • Zkouška výkonu a přejímka již ve výrobním závodu.
 • Výroba v Německu.
 • Nízká hladina hluku.
 • Žádné problémy se zmrzlým dřevem až do teploty -40 °C.
 • Nízké provozní náklady a tím také vyšší ziskové rozpětí.
 • Krátká doba návratnosti.
 • Velmi dobře se hodí také pro listnaté dřevo.
 • Příznivý z hlediska oprav a dobře přístupný.
 • Možnost dodání i s automatickým ha